Akademia
Talent IN

NOWE HORYZONTY

   Akademia Talent IN

Program skierowany do młodych menedżerów, chcących podnieść swoje kompetencje.

Trzy najważniejsze obszary PRZYWÓDZTWO, ZARZĄDZANIE LUDŹMI i MIERZENIE WYNIKÓW.

Zawiera bloki tematyczne, osadzone w kontekście organizacji, kierowania ludźmi i komunikacji biznesowej.

Określa indywidualny potencjał menedżerów i obszary rozwojowe w kluczowych kompetencjach menedżerskich.

Przywództwo
w zmieniającej się
sytuacji rynkowej

Partner
w rozmowie
o pieniądzach

 
Angażujący
lider

Pułapki
doskonałego
cash flow

 
Ja
menedżer
 
Przekonywanie
i wpływanie

Przywództwo w zmieniającej
się sytuacji rynkowej

Angażujący
lider

Ja
menedżer

Przekonywanie
i wpływanie

Pułapki doskonałego
cash flow

Partner w rozmowie
o pieniądzach

Program skierowany do młodych menedżerów, chcących podnieść swoje kompetencje.

Trzy najważniejsze obszary PRZYWÓDZTWO, KIEROWANIE LUDŹMI i MIERZENIE WYNIKÓW.

Zawiera bloki tematyczne, osadzone w kontekście organizacji, kierowania ludźmi i komunikacji biznesowej.

Określa indywidualny potencjał menedżerów i obszary rozwojowe w kluczowych kompetencjach menedżerskich.

   Po co Ci to?

stań się lepszym menedżerem

uwierz w swoje możliwości

zaprezentuj się jako partner i lider

uzupełnij i rozwiń swoją wiedzę

skorzystaj z naszych doświadczeń

   Jak to robimy?

uczymy na realnych przykładach

wspieramy Twój rozwój

pomagamy Ci budować własne narzędzia

wskazujemy możliwe kierunki rozwoju

   Dlaczego My?

mamy 20 lat doświadczenia

pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych

zawsze orientujemy się na biznes i na klienta

szkolimy wg najwyższych standardów

nasze silne osobowości pobudzają do rozwoju

TAMARA BIEŃKOWSKA

Przywództwo

MARCIN GRALEWSKI

Zarządzanie ludźmi

SEBASTIAN KARPIŃSKI

Mierzenie wyników

   Referencje

ADRES SIEDZIBY
Talent IN sp. z o.o.
ul. Bagno 2/67
00-112 Warszawa

Zadzwoń i dowiedz się więcej

+48 785 051 235

lub wypełnij formularz

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Bagno 2/67
00-112 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.